Üzleti mediáció

Mi az üzleti mediáció?

Az üzleti mediáció egy olyan alternatív vitarendezési módszer, amelyet az üzleti világban is használnak a konfliktusok és viták kezelésére. A mediáció során egy semleges harmadik fél, a mediátor, segít a konfliktus feleknek megoldást találni a problémájukra. 

A mediátor nem hoz döntéseket, hanem segít a feleknek kommunikálni, megérteni egymás álláspontját, és közösen keresni olyan megoldásokat, amelyek mindkét fél számára elfogadhatók. 

Az üzleti mediáció előnyei:

  •  az idő- és költségmegtakarítás, 
  • a konfliktusok gyorsabb és hatékonyabb megoldása, 
  • a munkakapcsolatok javítása 
  • az üzleti kapcsolatok fenntartása
  • békés megoldás, nem engedi a konfliktus elmélyülését, a kapcsolat elmérgesedését

Az üzleti mediáció alkalmazása különösen hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor az érdekellentétek miatt a felek nem képesek megegyezni, de mégis fontos számukra a konfliktus feloldása és a további együttműködés lehetőségének megőrzése.

Az üzleti mediáció folyamata bizalmas és diszkrét, és az eredmény a felek közötti megállapodás lehet. 

A mediáció nemcsak a vállalatok közötti viták kezelésére alkalmazható, hanem például alkalmazottak és munkaadók közötti konfliktusok vagy üzleti partnerek közötti nézeteltérések esetén is hasznos.

Mikor forduljak mediátorhoz?

Konfliktus és vita fennállása esetén, ha a felek nem képesek valamilyen ok miatt annak négyszemközti rendezésre, megreked ez miatt egy folyamat, de a kapcsolat fenntartása szükséges. Ilyen esetben érdemes egy harmadik, semleges felet, mediátort megkeresni aki a konfliktus feloldásában tud professzionális segítséget adni.

Mi a mediátor szerepe a folyamatban?

A mediátor semleges személy, a konfliktus közepén a felek között helyezkedik el és kommunikációs eszközökkel folyamatosan a felek álláspontjainak közelítésén dolgozik szelíd facilitációs módszerrel. A felek számára legjobb megoldás megtalálását segíti. Alapvetően a kérdés az eszköze, amivel a konstruktív párbeszéd létrejöttét és fenntartását támogatja. Biztosítja a feleket a titoktartásról és a folyamatban a békés és kulturált hangnem fenntartásáról.